Dolls (2002)

Drama / Romance • 114 minutes  7.7/10
Starring: Miho Kanno Hidetoshi Nishijima Tatsuya Mihashi Chieko Matsubara Kyoko Fukada Tsutomu Takeshige Kayoko Kishimoto Kanji Tsuda and others.
Director: Takeshi Kitano Screenplay: Takeshi Kitano Director of Photography: Katsumi Yanagijima Producer: Masayuki Mori Takio Yoshida Editor: Takeshi Kitano Original Music Composer: Joe Hisaishi
Released • September 5, 2002

Three stories of never-ending love.

A.K.A. DE: Takeshi Kitanos Dolls  FR: ドールズ  JP: ドールズ  PT: ドールズ  RU: Куклы  US: Takeshi Kitanos Dolls 

Sitemap